40 year breeding BMD

Doremis Kennel 
König & Linnea Karlsson
Långviken 51 922 66 Tavelsjö, Sweden
  +469060327  +46706417420
    e-mail: kennel@doremis.se

    
Innehavare av
Hamiltonplaketten

Bernese Mountain Dog
Berner Sennen Start

Foton/Photos
                            
Om oss/ About us

ValpPlaner/
 
Puppy Plans


Nyheter/ News

Så här bor vi/
This is how we live


Våra hundar/ Our dogs


Hanar/Males
Doremis Quarterback McD


Tikar/ Females
Doremis Yenna Quott
Bernerhusets Miakoda My Princess
Doremis Guldnougat LeyFodertikar
Doremis Gudrun Stormvind Ley


Doremis Isidor Yenn

Delägd med Stefan & Lenita

Valpkullar/ Litters

A-Z   1982-1998
A-Z   1998-2007
A-Z   2007-2017

A-     2017-

Globetrotter

Släktträd/ Familytree

Champions

Certvinnare/cacwinner

Lydnad & Arbetande
/ Obedience & Working

Kennelstatstik

MH/ Mental decription

Uppfödargrupper/
Breedinggroups

Använda hanar i avel/
Used males for mateing

 
1a. KONTAKT
      Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontakt- beteende mot test ledaren, kan hoppa och gnälla

 

1

2

3

4

5

1b. KONTAKT
      Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig.. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

 

1

2

3

4

5

1c. KONTAKT
      Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

 

1

2

3

4

5

2a. LEK 1
      Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker- startar långsamt
men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

 

1

2

3

4

5

2b. LEK 1
      Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.

 

1

2

3

4

5

2c. LEK 1
      Dragkamp
Biter ej. Biter fösiktigt, släpper, håller, drar ej emot.. Biter -drar emot, släpper tar, om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

 

1

2

3

4

5

3a. FÖRFÖLJANDE
     
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet.. Startar direkt med hög fart Springer förbi bytet. Kan vända..

 

1

2

3

4

5

3b.GRIPANDE
     
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

1

2

3

4

5

4.AKTIVITET
     
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam men ngt. orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

1

2

3

4

5

5a.AVSTÅNDS
     LEK
     Intresse.
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. 
Vill iväg. Upprepade försök..

 

1

2

3

4

5

5b.AVSTÅNDS
     LEK
     Hot/aggress.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1 del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under momentets 1 del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under momentets 1 och 2 del.

1

2

3

4

5

5c.AVSTÅNDS
     LEK
     Nyfikenhet.
Går ej fram till figuranten. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig tillkänna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

1

2

3

4

5

5d.AVSTÅNDS
     LEK
     Leklust.
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. 
Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

1

2

3

4

5

5e.AVSTÅNDS
     LEK
     Samarbete.
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

1

2

3

4

5

6a.ÖVERRASKN
     Rädsla.
Stannar, kort stopp. Hukas sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

1

2

3

4

5

6b.ÖVERRASKN
     Hot/aggress.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

1

2

3

4

5

6c.ÖVERRASKN
     Nyfikenhet.
Går fram när föraren lägger ner overallen/ går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.

1

2

3

4

5

6d.ÖVERRASKN
     Kvarstående
     rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

1

2

3

4

5

6e.ÖVERRASKN
     Kvarstående
     intresse.
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen
Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

1

2

3

4

5

7a.LJUDKÄNSL.
     Rädsla.
Stannar, kort stopp. Hukas sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

1

2

3

4

5

7b.LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet.
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet -lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

1

2

3

4

5

7c.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

1

2

3

4

5

7d.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     intresse.
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar /tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar /tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet
Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

1

2

3

4

5

8a.SPÖKEN
     Hot/aggress.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. 

1

2

3

4

5

8b.SPÖKEN
     Kontroll.
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/
skärnar av sig.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena.  Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

1

2

3

4

5

8c.SPÖKEN
     Rädsla.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre ån kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

1

2

3

4

5

8d.SPÖKEN
     Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.

1

2

3

4

5

8e.SPÖKEN
     Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt -helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

1

2

3

4

5

9a. LEK 2
      Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker- startar långsamt
men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

 

1

2

3

4

5

9b. LEK 2
      Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.

 

1

2

3

4

5

10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar
intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

 

1

2

3

4

5