40 year breeding BMD

Doremis Kennel 
König & Linnea Karlsson
Långviken 51 922 66 Tavelsjö, Sweden
  +469060327  +46706417420
    e-mail: kennel@doremis.se

    
Innehavare av
Hamiltonplaketten

Bernese Mountain Dog
Berner Sennen Start

Foton/Photos
                            
Om oss/ About us

ValpPlaner/
 
Puppy Plans


Nyheter/ News

Så här bor vi/
This is how we live


Våra hundar/ Our dogs


Hanar/Males
Doremis Isidor Yenn
Delägd med Stefan & Lenita

Tikar/ Females
Bernerhusets Miakoda My Princess
Doremis Guldnougat LeyFodertikar
Doremis Gudrun Stormvind Ley
Doremis Jasmin Jefar
Valpkullar/ Litters

A-Z   1982-1998
A-Z   1998-2007
A-Z   2007-2017

A-     2017-

Globetrotter

Släktträd/ Familytree

Champions

Certvinnare/cacwinner

Lydnad & Arbetande
/ Obedience & Working

Kennelstatstik

MH/ Mental decription

Uppfödargrupper/
Breedinggroups

Använda hanar i avel/
Used males for mateing

 
1a. KONTAKT
      Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontakt- beteende mot test ledaren, kan hoppa och gnälla

 

1

2

3

4

5

2a. LEK 
     
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker- startar långsamt
men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar  snabbt, svår att bryta.

 

1

2

3

4

5

2b. LEK 
      Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munne,klipper. Griper direkt, klipper och skakar.

 

1

2

3

4

5

2c. LEK 
      Dragkamp
Biter ej. Biter fösiktigt, släpper, håller, drar ej emot.. Biter -sliter emot och drar något, släpper och tar om. Biter och klipper direkt, sliter och drar emot tills testledaren släpper. Biter, klipper och skakar direkt, sliter och drar tills testledaren släpper, skakar föremålet.

 

1

2

3

4

5

3a. JAKT.
     Förföljande
     
Startar ej. Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan Startar tveksamt - ökar farten efter hane. Startar med hög fart. Startar direkt - med mycketbhög fart Springer förbi föremålet.

 

1

2

3

4

5

3b.JAKT.
     Gripande
     
Nonchalerar föremålet/
springer ej fram till eller förbi föremålet.
Griper ej, - är vid föremålet utan att nosa. Griper ej - nosar på föremålet. Griper tveksamt. Griper direkt.

 

1

2

3

4

5

4.AKTIVITETS-
   NIVÅ.
     
Ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger. Uppmärksam och ngt orolig. Vandrar runt och nosar efter hand.. Uppmärksam och orolig - växlar snabbt aktiviteter, gräver, biter i pinnar och stenar, hoppar på föraren. Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet..

1

2

3

4

5

5a.ÖVERRASKN
     Rädsla.
Stannar, kort stopp. Hukas sig och stannar. Gör undanmanöver hastigt utan att vända sig bort. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

1

2

3

4

5

5b.ÖVERRASKN
     Hot/aggress.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden- skall och/eller morrningar. Visar  hotbeteenden  skall och/eller morrningar. Visar flera hotbeteenden och någon attacker avslutas med bett. Går direkt till attack och bett.

1

2

3

4

5

5c.ÖVERRASKN
     Nyfikenhet.
Går fram när föraren talar till dockan och ev. lägger ner den. Går inte fram. Går fram när till dockan när föraren står bredvid. Går fram till dockan när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till dockan utan hjälp. Går direkt fram till dockan utan hjälp.

1

2

3

4

5

5d.ÖVERRASKN
     Avreaktion.
Gör inga undanmanövrer. Går i en liten båge första ggn, tittar åt sidan andra ggn, gör ingen undanmanöver tredje ggn. Går i båge första ggn , går i liten båge andra ggn, tittar åt sidan tredje ggn. Drar i sträckt koppel från dockan första ggn, går i båge andra och tredje ggn. Drar i sträckt koppel från dockan minst två ggr.

1

2

3

4

5

6a.LJUDKÄNSL.
     Rädsla.
Stannar, kort stopp. Hukas sig och stannar. Gör undanmanöver hastigt utan att vända sig bort. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

1

2

3

4

5

6b.LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet.
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev. talar till det. Går inte fram. .Går fram när till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet. Går fram med låg kroppsställning till skramlet - utan hjälp. Går fram till skramlet -utan hjälp.

1

2

3

4

5

6c.LJUDKÄNSL.
     Avreaktion.
Gör inga undanmanövrer. Går i en liten båge första ggn, tittar åt sidan andra ggn, gör ingen undanmanöver tredje ggn. Går i båge första ggn , går i liten båge andra ggn, tittar åt sidan tredje ggn. Drar i sträckt koppel från skramlet första ggn, går i båge andra och tredje ggn. Drar i sträckt koppel från skramlet minst två ggr.

1

2

3

4

5

7a. ÖVERFALL
      Flykt
Flyr ej. Backar - avbryter snabbt flykten. Gör undanmanöver - sidan mot figuranten, avbryter flykten. Flyr, men vänder i kopplets längd. Flyr i kopplets längd.

1

2

3

4

5

7b. ÖVERFALL
      Hot/aggress
Visar inga hotbettenden. Visar enstaka kropps -och ögonhot -pendlar mellan hot och undvikande. Kan skälla. Visar upprepade kropps -och ögonhot -inga attacker. Kan skälla. Visar  kropps -och ögonhot -följs av attack. Kan skälla. Går direkt till attack ( bettförsök). Kan skälla.

1

2

3

4

5

7c. ÖVERFALL
      Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontaktförsök - besvarar ej. Besvarar kontaktförsök. Tar kontakt då figurant tilltalar föraren. Tar kontakt med passiv figurant.

1

2

3

4

5

8a.SPÖKEN
     Hot/aggress.
Visar inga hotbeteenden - avvisar eller undviker. Visar enstaka hotbeteenden - avvaktar eller undviker. Gör pendlingar 
mellan hot-och undvikandebet-
eenden.
Gör pendlingar mellan hot och attack efter halva sträckan. Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan.

1

2

3

4

5

8b.SPÖKEN
     Rädsla.
Visar inga flykttendenser- uppehåller sig framför föraren. Visar enstaka flykttendenser,
-uppehåller sig i framför föraren. 
Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll,-uppehåller sig i huvudsak framför föraren.   Gör avbrutna flykter - uppehåller sig  bakom föraren.  Flyr i kopplets längd i momentets första tredjedel.

1

2

3

4

5

8c.SPÖKEN
     Avreaktion
Går fram när föraren talar till fig. och ev. tar av förklädnaden. Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren går halva avståndet.. Går fram med låg kroppsställning till figuranten - utan hjälp. Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

1

2

3

4

5

9. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.  Reaktioner som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet. Visar ökade flykttendenser efter varje skott.

Flyr vid de första skotten- lämnar platsen..

 

1

2

3

4

5